Fókuszban a szülők támogatása

Ismét eltelt egy év, újra itt az adóbevallások, a civil szervezeteknek felajánlható 1% időszaka. A Budapesti Korai Fejlesztő Központ alapítványi intézményként rendszeresen fordul támogatóihoz azzal a kéréssel, hogy rendelkezzenek adójuk egy százalékáról az intézményt fenntartó közhasznú Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány javára. Ahogy az érintett gyermekek a Központban, úgy a felajánlásuk is jó kezekben lesznek. Itt az idő tehát arra is, hogy áttekintsük, illetve bemutassuk az elmúlt időszakban elért eredményeinket .

Diagnosztika, az ellátás kiindulópontja

Intézményünk a legfiatalabb korosztály (0-3 éves gyermekek) diagnosztikájában változatlanul kiemelkedő szerepet kap, csakúgy, mint az utóbbi években. Egyedülálló módon, több szakemberből álló, gyermekneurológus, illetve gyermekpszichiáter által vezetett, gyógypedagógussal és/vagy pszichológussal és mozgásterapeutával kiegészülő team végzi a gyermekek komplex vizsgálatát, illetve szükség esetén kiegészítő vizsgálatait.

E vizsgálatok alapján teszünk javaslatot – szükség esetén – további szakorvosi és egyéb vizsgálatokra, különféle terápiákra, korai fejlesztésre. Itt javasolunk befogadó közösséget, illetve terápiákkal, tanácsadással támogatjuk az oda történő beilleszkedést.

Kiegészítő vizsgálatok közül új szolgáltatásként jelent meg a pedagógiai látásvizsgálat, melynek célja, hogy felmérje a gyermekek funkcionális látásteljesítményét, azaz a közeli és távoli látásélességet, kontrasztérzékenységet, színlátást, látóteret, a fényhez való alkalmazkodást, a szemmozgató funkciókat, valamint a látási ingerek idegrendszeri feldolgozását.

Komplex korai fejlesztés

A diagnosztikus vizsgálatot végző szakemberek javaslata alapján a családdal egy gyógypedagógus veszi fel a kapcsolatot és megkezdődik a komplex gyógypedagógiai fejlesztés és tanácsadás.

Ellátási formák a Budapesti Korai Fejlesztő Központban

Rendszeres terápiás segítséget nyújtottunk, és heti rendszerességgel egyéni, illetve csoportos formában gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, nevelési tanácsadás, logopédiai ellátást, valamint konduktív pedagógiai ellátás keretében láttunk el az év során 445 érintett gyermeket, akiknek legnagyobb hányada eltérő fejlődésű kis csecsemő, közel fele autizmussal élő, de jelentős hányaduk halmozottan sérült gyermek.

A családok alapellátásért felelős „esetmenedzser” munkatársaink a gyógypedagógia különböző területein képzettek, így intézményünk a komplex korai fejlesztést mindig fókuszáltan a gyermek nehézségeinek megfelelően tudja nyújtani.

A gyermek állapotának és a család igényeinek megfelelően a korai fejlesztést mozgásterápiás szolgáltatások, illetve egyéb speciális terápiák egészíthetik ki. 

Fókuszban a szülők támogatása

Az 2022-ben a Budapesti Korai Fejlesztő Központ 30 éves jubileumi átfogó kutatása megállapította, hogy az általunk ellátott családok mely területeket szeretnének további fejlesztéseket a szolgáltatási portfóliónkan.

A családok felől érkezők igények egyértelműen körvonalazták, hogy új rendszerbe kell foglalnunk a szülő- és családtámogatási szolgáltatásainkat, és mely területeken kell újakat indítanunk. Ez volt a 2023-as év kiemelt szakmai projektje.

Ennek érdekében létre hoztuk a pszichológusainkból, szülő-csecsemő konzulenseinkből, perinatális szaktanácsadóinkból, és mentálhigiénés szakembereinkből álló szakmai munkacsoportot, akik kidolgozták a szülő- és családtámogatási szolgáltatásaink protokollját.

Perinatális szaktanácsadás

A fogantatás, várandósság, szülés-születés és a korai időszak során átélt nehézségekre fókuszáló konzultáció.

Szülő-csecsemő konzultáció

Azon családok számára, ahol mindennapi nehézségként élik meg az étkezés körüli és/vagy az alváshoz kapcsolódó helyzeteket, gyermekük sokat sír, érzékeny, nehezen megnyugtatható.

Családterápia

Olyan lelki problémák, kommunikációs nehézségek esetén ajánljuk, amelyek tartósan nehezítik a családtagok életét, a család kiegyensúlyozott működését.

Pszichológiai tanácsadás

Segítő beszélgetés pszichológus szakemberrel lelki nehézségek, elakadások, krízisek esetén.

Gyermekpszichológiai tanácsadás

A gyermekek és/vagy testvéreik viselkedésbeli, érzelmi és kapcsolati nehézségeire irányuló segítő beszélgetés.

Szülőcsoportok, tréningek

Különböző támogató és tematikus csoportos segítő beszélgetések a családot, szülőket érintő kérdésekre, nehézségekre fókuszálva.

Szülőkonzultáció

A fejlesztési folyamat minden 7. alkalmával részletesen megbeszéljük a gyermek ellátásával, gondozásával kapcsolatban felmerülő kérdéseket.

Szociális mini-iroda

Segítséget nyújt a családokat érintő szociális ügyek megoldásában, mint például szociális juttatások és jogosultságok igénybevétele, illetve az intézményi elhelyezés kérdésköre.

A fejlesztés eredményeképp 2023-ban két új szülőcsoport indult. Erőforrás-csoportunk olyan szülőknek nyújt támogatást, akik elsősorban önmaguk jólétéért szeretnének tenni, de esetleg eddig valamiért nem találták meg ennek a megfelelő formáját. Nálunk a megszokott környezetben, az intézmény szakembereivel, biztonságos közegben vehetnek részt kifejezetten a szülők számára létrehozott csoportunkban. Az eddigi témáink között voltak a megküzdési stratégiáink, mindennapi szerepeink, kapcsolatrendszereink felfejtése, krízis intervenció és sok már egyéb téma, melyet a már csoportba járó szülők tartottak fontosnak.

Szülőcsoportok 2023-ban

Találd meg a hangod! címmel indult szülőcsoport, a hatékony szülő kommunikáció megtámogatására, olyan szülőknek (szülőpároknak), aki nehézséget éreznek a különböző kórházakkal, szakrendelőkkel, pedagógiai szakszolgálatokkal, bölcsődékkel, óvodákkal való megbeszélésekben. A program több mint 25 szülő részvételével nagyon sikeresen lezajlott, a szülőkből pedig egymást támogató sorstárs Facebook csoport is alakult. A program a FranklinCovey tanácsadó Kft. támogatásával valósult meg.

Mentorszülők – a legújabb támogatási forma

Az elmúlt évben került előkészítésre a „Szükségünk van egymásra! – Mentorszülő képzés a Budapesti Korai Fejlesztő Központban” című képzésünk, melynek novemberben lezajlott első próbaképzésén 9 önkéntes szülő vett részt. A 2024 januárjában indult mentorszülő program célja, hogy minden Korai Fejlesztő Központhoz tartozó család rendszerszintű támogatást kapjon, nemcsak a gyermek fejlesztése által, hanem a szülők megküzdésének támogatása révén is. Ebben a hálózatban a mentorszülő feladata, hogy az eltérő fejlődésű gyermek diagnózisa miatt kialakult krízist, illetve a megváltozott élethelyzetet segítse feldolgozni a családnak.

A Budapesti Korai Fejlesztő Központban már hagyománnyá vált, hogy február elején segítő, informatív tájékoztatót tartunk a szülőknek azzal kapcsolatban, hogy gyermekük három éves kora körül milyen közösségbe lépéssel kapcsolatos teendőik lehetnek. A teendők igen sokféle specifikus, erőt próbáló feladatot jelentenek. Egyszerre kell lépéseket tenni a gyermekük közösségbe kerülésével vagy éppen még az alóli mentesség intézésével kapcsolatban, valamint feldolgozni azt, hogy nagy valószínűséggel a bölcsődében, óvodában is segítségre, plusz figyelemre lesz szüksége az eltérően fejlődő kisgyermeküknek. Az idei találkozón 58 család vett részt.

Online felületek

Intézményünk saját honlapján, illetve a közösségi médiában folyamatosan törekszik a családok támogatására, a szakmai párbeszédre. Honlapunk saját Blog oldalt tart fenn, melyre heti rendszerességgel kerülnek fel új, az ellátásunkban részt vevő családok, és az intézménnyel együttműködő hazai szakemberek számára íródott saját , a kora gyermekkori intervenció különböző területeit érintő cikkek, interjúk, beszélgetések. A 2023-as évben 50 db új cikk jelent meg.

Facebook oldalunkon hetente 3-4 alkalommal a fenti cikkek megosztásán túl, hírt adunk az érintett populációt érintő kérdésekről, megosztunk eseményeket, az intézmény működését érintő kérdésekről szóló beszámolót. Az oldal látogatottsága a az elmúlt évben jelentősen növekedett, várhatóan hamarosan eléri a 10,000 kedvelőt.

A Központ belső működését tekintve érdemes megemlítenünk még, hogy a jelenlegi tanévben tantestületünkben 10 különböző munkaközösség működik, melyeknek céljai a munkatársak közötti együttműködés biztosítása, az aktuális kérdések megvitatása mellett, hogy célzottabbá és hatékonyabbá teszi a szakmai információk, újonnan megszerzett tudások megosztását. E munkaközösségek működése garantálja a családok számára nyújtott szolgáltatások szakmai minőségének fenntartását és folyamatos fejlesztését.

Törekvésünk, hogy nagy múltú intézményünk a jövőben is kiszámíthatóan, fenntarthatóan, és folyamatosan fejlődve működjön, a jelenlegi körülmények között a felajánlott 1%-ok nélkül nem lenne kivitelezhető.  Felelős gazdálkodásunk garantálja, hogy 1%-uk jó kezekben lesz! Tisztelettel kérjük további támogatásukat!

A papír alapú felajánláshoz a nyomtatványt letöltheti innen.

Budapest, 2024. április

Czeizel Barbara, intézményigazgató

Recommended Posts