Skip to content

SzakembereknekAkkreditált továbbképzések és sok minden más

Intézményünk elkötelezett a kora gyermekkori intervenció hazai meghonosításában. Több munkatársunk tagja a rangos nemzetközi szakmai társaságnak, az International Society for Early Intervention-nak. Képzéseinkkel, rendszeresen megrendezett konferenciáinkkal, előadásainkkal és kiadványainkkal szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Magyarországon az eltérő fejlődésű vagy fejlődési zavar szempontjából veszélyeztetett gyermekek időben szakszerű kivizsgálásra kerüljenek és fejlődésük optimalizálása érdekében a számukra megfelelő terápiás és fejlesztési ellátásban részesülhessenek. Ezt a célt akkor érhetjük el, ha a kora gyermekkori intervenció területén érintett szakmák (orvosok, gyógypedagógusok, gyógytornászok, pszichológusok, szociális munkások, védőnők, stb.) képviselői nyitottak az új szemlélet elsajátítására és a szakmák közötti együttműködésre.

Akkreditált képzések Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2020/005429

Családközpontú kora gyermekkori intervenció komplex esetkezelési technikái

Gyakorlatorientált képzésünket olyan szakembereknek ajánljuk, akik a kora gyermekkori intervenció bármely területén dolgoznak (gyógypedagógus, gyógytornász, konduktor, védőnő, mentálhigiénés szakember, óvónő) és már legalább fél éves gyakorlattal rendelkeznek.Várunk mindenkit, aki ismereteit bővíteni, megújítani szeretné saját szakterületén belül és annak határait tágítva. Tapasztalatban mutatjuk be a team munka fontosságát és hogy mit jelent a gyakorlatban a családközpontúság.

Célunk, hogy a résztvevők megtapasztalják, és megértsék feladatuk összetettségét, gondolkodjanak munkájukkal összefüggésben saját személyiségbeli hatásukról és az etikai határokról. További szándékunk, hogy saját tapasztalatokat éljenek meg a szülőkkel való kommunikáció, a tanácsadás és a konzultáció szerepéről, sokrétűségéről. Tréningjellegű képzésünkben hangsúlyos a csoportmunka, a közös gondolkodás, ezért a résztvevők aktív részvételét várjuk!

empty
empty

Autizmus-specifikus komplex korai intervenció – elméleti és gyakorlati alapismeretek

Az autista gyermekekkel és családjaikkal foglalkozó szakemberek a probléma jellegéből adódóan az átlagosnál is nagyobb kihívások előtt állnak. A legkorábbi életkorban olyan élet eseményekben kell segítséget nyújtani a családoknak, mint a gyermekük problémájának a felismerése, a diagnózissal való szembesülés.

A továbbképzés azoknak a szakembereknek szól, akik a korai életkorban találkoznak a családokkal és még nem rendelkeznek autizmus alapismeretekkel, vagy van alapismeretük, de még nincsen gyakorlati tapasztalatuk a 2-6 éves életkor kihívásaival kapcsolatban.

A tanfolyam részletesen tárgyalja a világ megértését segítő személyi és tárgyi környezet akadálymentesítését, nagy hangsúlyt fektetve az életkor megismerési sajátosságára, a játékra. Rengeteg gyakorlati ötletet nyújt ahhoz, hogy képesek legyenek a szülőknek segíteni a gyermekükkel való közös játékban, valamint abban, hogy gyermekük más gyermekkel is kapcsolatba tudjon kerülni.
A képzés segíteni kíván az alvás, az étkezés, a szobatisztaság és az önellátás során felmerülő nehézségekben is.

Autizmussal élő gyerekek az óvodában-integráció a gyakorlatban

Az autizmussal élő gyermekek óvodai nevelése máig nagyrészt megoldatlan probléma. Egyre több óvoda befogadó, azonban ezek közül kevesen felkészültek erre. Az autizmus spektrum zavar természetéből adódóan az autista gyermekek ellátása specifikus ismereteket, szemléletet, módszereket kíván.

A képzés részletesen tárgyalja a világ megértését segítő személyi és tárgyi környezet akadálymentesítését. Gyakorlati ötletekkel segíti a résztvevő szakembereket az önellátás, az önálló és a közös játéktevékenység, az irányított foglalkozás, az ünnepek, kirándulások során felmerülő nehézségek megoldásában, továbbá a különböző szituációkban megjelenő viselkedésproblémák kezelésében.

A képzést a 3-7 éves korosztállyal dolgozó óvodapedagógusok és fejlesztő pedagógusok részére ajánljuk, hogy felkészültté váljanak autizmussal élő kisgyermekek nevelésére, biztosítva a számukra szükséges egyénre szabott autizmus-specifikus megsegítést, segítve a szűkebb és tágabb környezettel való együttműködést.

empty
empty

BKFK-SEED Fejlődési Skála - Sewall Early Educational Development Scale Budapesti Korai Fejlesztő Központ által átdolgozott vizsgáló eljárása 0-4 éves korig

Ha tudni szeretné, hogy a gyermek játéka milyen összefüggésben van a fejlettségi szintjével, ha érdekli, hogy a vizsgált gyermek ki is valójában a számok mögött, és hogyan fogjon hozzá a fejlesztéséhez, vagy elakadt, és nem látja pontosan, miért nem sikeres a kijelölt út, akkor Önnek szól képzésünk! Sok-sok állapotmegismeréssel és fejlesztéssel foglalkozó szakember fejében megszülettek már ezek a kérdések.

A BKFK-SEED Fejlődési Skála közel 30 éves vizsgálati tapasztalat alapján átdolgozott, a diagnosztikai munkát és a fejlesztő foglalkozások megtervezését is egyaránt támogató vizsgáló eljárás. A képzésen elsajátított Skála a gyermekek legfőbb tevékenységéből, a játékból kiindulva térképezi fel a képességek egyéni struktúráját, segítve ezzel a tervezés és a fejlesztő folyamat megvalósítását. A Skálán kívül ehhez Módszertani kézikönyv, Profil lapok és a teljes eszköztár megvásárlásának lehetőségét kínáljuk.

JóLenni, etetési és evészavarok komplex korai terápiájának elméleti és gyakorlati alapjai

Képzésünket a kora gyermekkori intervenció bármely területén dolgozó szakembernek ajánljuk (gyógypedagógus, gyógytornász, konduktor, védőnő, pszichológus, gyermekorvos, dietetikus), mert a családok életében felmerülő evéssel kapcsolatos nehézségek bárki felé megfogalmazódhatnak. Az evés, különösen ebben a korai életszakaszban, kiemelkedő fontossággal bír a szülők számára, befolyással van a szülői kompetencia érzésére.

Képzésünkön az evés anatómiai és élettani folyamatának megértése mellett áttekintjük, hogy a pszichomotoros fejlődés különböző területei hogyan befolyásolják az evésfejlődést, és ez miként hat a család mindennapjaira. A képzés gyakorlati ismereteket nyújt a tipikus fejlődésű gyermekek étkezéshez kötődő nehézségeitől, a különféle fogyatékossággal élő gyermekek evészavaráig.

A képzés gyakorlatorientált, saját élményen is alapul. A résztvevőknek alkalmuk adódik több helyzetben “belekóstolni” a team munka sajátosságaiba, kérdéseikkel és észrevételeikkel lehetőségük van érdeklődésük szerint alakítani a tematikát.

empty
empty

Utazótanári program elmélete és gyakorlata gyógypedagógusok számára az eltérő fejlődésmenetű gyermekek otthoni fejlesztéséhez a Portage-modell alapján

A Portage-modell új kipróbálási területe lett a járványügyi helyzetben történő online ellátás! Ezen keretek között a modell szakszerű, a családok számára is pontosan követhető fejlesztési programot biztosított!
 
Minden fejlesztő szakember számára ajánljuk a képzést, mely elsősorban a családokat otthonukban látogató szakembereknek készült programot mutat be, de a tapasztalat bebizonyította, hogy nagyszerű segítség a mindennapi fejlesztés megtervezésében és az előrehaladás követésében! A program a korai életszakaszra koncentrál, de nem specifikus a sérülés tekintetében.
 

Képzésünket megújítottuk, és tréning jellegű tapasztalati tanulás során sajátíthatják el a résztvevők a programot, így a jelentkezők aktív részvételére számítunk! A tanfolyamot elvégzők Kézikönyvet és Feladatkártyákat kapnak a program részeként.

Az autizmus spektrum zavarok korai felismerésének elméleti és a gyakorlati szempontjai (OFTEX portálon akkreditált képzés)

A gyermek-és ifjúságpszichiáter, gyermekneurológus, csecsemő- és gyermekgyógyász, klinikai szakpszichológus és neuropszichológus szakemberek számára akkreditált hiánypótló új képzésünk célja, hogy a résztvevők meglévő tudásukat elmélyítve, magabiztosan ismerjék fel és kommunikálják az autizmus korai jeleit, és még hatékonyabban tudják segíteni a szülőket a diagnosztikus és intervenciós lehetőségek közötti tájékozódásban, hiszen a gyermeknek és családjának a kézzelfogható segítséget a kísérő támogatás adhatja.

A három alkalomból álló képzés első modulja átfogó, a mindennapi gyakorlatban alkalmazható elméleti és gyakorlati tudást nyújt, az erre épülő további modulok pedig műhelymunka formájában mélyítik el a megszerzett ismereteket.

empty

december 2021

2021p03dec(dec 3)00:00p28jan(jan 28)00:00BKFK-SEED Fejlődési Skála – a Sewal Early Educational Development Scale Budapesti Korai Fejlesztő Központ munkatársai által átdolgozott vizsgáló eljárása (0-4 éves korig)00:00 - (január 28) 00:00 Budapesti Korai Fejlesztő Központ és EGYMI. - Budai ház, 1115 Budapest, Bártfai utca 34/aEsemény típusa:SEED Fejlődési Skála – a Sewal Early Educational Development Scale Budapesti Korai Fejlesztő Központ munkatársai által átdolgozott vizsgáló eljárása (0-4 éves korig)”

január 2022

2022cs13jan(jan 13)00:00szo19febr(febr 19)00:00Autizmus-specifikus komplex korai intervenció - elméleti és gyakorlati alapismeretek(január 13) 00:00 - (február 19) 00:00 Budapesti Korai Fejlesztő Központ és EGYMI. - Budai ház, 1115 Budapest, Bártfai utca 34/aEsemény típusa:Autizmus-specifikus komplex korai intervenció – elméleti és gyakorlati alapismeretek

február 2022

2022p04febr(febr 4)00:00p08ápr(ápr 8)00:00BKFK-SEED Fejlődési Skála – a Sewal Early Educational Development Scale Budapesti Korai Fejlesztő Központ munkatársai által átdolgozott vizsgáló eljárása (0-4 éves korig)(február 4) 00:00 - (április 8) 00:00 Budapesti Korai Fejlesztő Központ és EGYMI. - Budai ház, 1115 Budapest, Bártfai utca 34/aEsemény típusa:SEED Fejlődési Skála – a Sewal Early Educational Development Scale Budapesti Korai Fejlesztő Központ munkatársai által átdolgozott vizsgáló eljárása (0-4 éves korig)”

2022h07febr(febr 7)00:00p18(febr 18)00:00Családközpontú kora gyermekkori intervenció komplex esetkezelési technikái00:00 - 00:00 (18) Budapesti Korai Fejlesztő Központ és EGYMI. - Budai ház, 1115 Budapest, Bártfai utca 34/aEsemény típusa:Családközpontú kora gyermekkori intervenció komplex esetkezelési technikái

2022k22febr(febr 22)00:00p25(febr 25)00:00Online eseményre módosítvaJóLenni, etetési és evészavarok komplex korai terápiájának elméleti és gyakorlati alapjai00:00 - 00:00 (25) Budapesti Korai Fejlesztő Központ és EGYMI. - Budai ház, 1115 Budapest, Bártfai utca 34/aEsemény típusa:JóLenni, etetési és evészavarok komplex korai terápiájának elméleti és gyakorlati alapjai

március 2022

2022cs24márcEgész napszo30áprAutizmussal élő gyerekek az óvodában - integráció a gyakorlatban(Egész nap) Budapesti Korai Fejlesztő Központ és EGYMI. - Budai ház, 1115 Budapest, Bártfai utca 34/aEsemény típusa:Autizmussal élő gyerekek az óvodában - integráció a gyakorlatban

május 2022

2022p06máj(máj 6)00:00p17jún(jún 17)00:00BKFK-SEED Fejlődési Skála – a Sewal Early Educational Development Scale Budapesti Korai Fejlesztő Központ munkatársai által átdolgozott vizsgáló eljárása (0-4 éves korig)(május 6) 00:00 - (június 17) 00:00 Budapesti Korai Fejlesztő Központ és EGYMI. - Budai ház, 1115 Budapest, Bártfai utca 34/aEsemény típusa:SEED Fejlődési Skála – a Sewal Early Educational Development Scale Budapesti Korai Fejlesztő Központ munkatársai által átdolgozott vizsgáló eljárása (0-4 éves korig)”

június 2022

2022cs23júnEgész napk28Utazótanári program elmélete és gyakorlata gyógypedagógusok számára az eltérő fejlődésmenetű gyermekek otthoni fejlesztéséhez a Portage-modell alapján(Egész nap) Budapesti Korai Fejlesztő Központ és EGYMI. - Budai ház, 1115 Budapest, Bártfai utca 34/aEsemény típusa:Utazótanári program elmélete és gyakorlata gyógypedagógusok számára az eltérő fejlődésmenetű gyermekek otthoni fejlesztéséhez a Portage-modell alapján

Ez is érdekelheti

Akkreditált képzések

A Budapesti Korai Fejlesztő Központ COVID-19 járvány kapcsán bevezetett intézkedései

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tanévet személyes kapcsolattartás formájában kezdjük meg, és amennyiben a járványhelyzet nem kívánja ennek újragondolását, a megszokott menetrendben, fokozott járványügyi intézkedések mellett folytatjuk. Az alábbi intézkedéseket az Önök és családjuk, valamint munkatársaink biztonsága érdekében hoztuk. A részletes tájékoztató letölthető a honlapról.
X