Skip to content

VizsgálatA gyermekek komplex állapotmegismerése

Kik vehetik igénybe szolgáltatásainkat?/ Kik jelentkezhetnek vizsgálatra?

Születéstől három éves korig, óvodába még nem járó gyermekek és családjaik vehetik igénybe szolgáltatásainkat, elsősorban Budapest és Pest megye területéről. Vizsgálatra való jelentkezést 2,5 éves korig áll módunkban elfogadni.

Hogyan vehetik igénybe szolgáltatásainkat?

Az Intézményünkben zajló fejlesztéseket, terápiákat komplex vizsgálatot követően vehetik igénybe. Erre azért van szükség, hogy minél pontosabban körbejárjuk az Önök által felvetett problémát, válaszolhassunk kérdéseikre, és ennek ismeretében jelöljük ki a segítség irányát. Esetenként más intézményben történt komplex vizsgálat eredményét is elfogadjuk, erről telefonon történő egyeztetést követően tudunk dönteni.

Hogyan zajlik nálunk egy vizsgálat?

A gyermek szülőjének/gondviselőjének kérésére, barátságos környezetben, több szakember együttes jelenlétében várjuk Önöket. A vizsgálat során a gyermek életkorának megfelelő körülmények között, játékos módszerekkel, teszteszközökkel törekszünk a gyermek megismerésére, képességeinek feltérképezésére.

Vizsgálat

Mi történik pontosan a vizsgálaton?

 • 1. Jelentkezés a vizsgálatra

  Jelentkezésüket személyesen, telefonon, vagy e-mailen várjuk. Ennek során irodai munkatársunkkal lépnek kapcsolatba, aki a jelentkezést regisztrálja, felveszi az Önök adatait. Ezt követően kiküld Önöknek e-mailen, vagy postai úton egy kérdőívet, amely a gyermek eddigi életéről, fejlődéséről szóló kérdéseket tartalmaz. Minderre azért van szükségünk, hogy minél jobban megismerjük gyermeküket és felkészülhessünk a vizsgálatra.

 • 2. Kérdőív visszaküldése

  Az e-mailben, vagy postai úton kapott kérdőívet kérjük, töltsék ki. Amennyiben a gyermek közösségbe jár, kérjenek az intézményből pedagógiai véleményt, ennek megírását szempontsorral segítjük. Kérjük csatolják továbbá a gyermek eddigi vizsgálatairól, kezeléseiről szóló zárójelentések (pl. születési zárójelentés, szakorvosi vizsgálatok, pedagógiai vizsgálatok, vélemények) másolatát.

 • 3. Felkészülés a vizsgálatra

  Szakembereink az Önök által beküldött dokumentumokat áttekintik, majd az itt megfogalmazott probléma jellegétől függően döntik el, hogy milyen szakemberekből álló teamben kerül sor gyermekük vizsgálatára. A várható várakozási időről irodai munkatársunk tájékoztatja Önöket.
  A vizsgálat időpontjáról először telefonon, majd írásban kapnak információt irodai munkatársunktól.
  Kérjük Önöket, hogy lehetőség szerint mindkét szülő vegyen részt gyermekük vizsgálatán.
  A vizsgálathoz 2 hónapnál nem régebbi háziorvosi beutalóra van szükség.

 • 4. Komplex vizsgálat

  Az Önök által visszaküldött dokumentumok alapján gyermekneurológus vagy gyermekpszichiáter és gyógypedagógus fog részt venni a vizsgálaton, mellettük mozgásterapeuta és pszichológus vehet még részt a folyamatban. A vizsgálaton -ugyanabban a szobában- míg gyermeküket a gyógypedagógus vizsgálja játékos helyzetben, Önökkel a gyermekorvos beszélget gyermekük eddigi fejlődésmenetéről, a jelen nehézségeiről. A vizsgálat várható időtartama 2 óra. Elképzelhető, hogy kiegészítő vizsgálatra is szükség lesz Intézményünkben (pl. beszédvizsgálat, mozgásvizsgálat, szociális-kommunikációs készségek célzottabb megfigyelése), ennek időpontját a vizsgálat végén egyeztetjük Önökkel. A vizsgálat megbeszéléssel zárul, ami a legtöbb esetben egy külön alkalommal történik, szintén előre egyeztetett időpontban.

 • 5. Szóbeli tájékoztatás a vizsgálatról, a megbeszélés

  Ezen alkalmon – melyre kérjük, a gyermek nélkül jöjjenek – részletesen átbeszéljük Önökkel a tapasztalatainkat, válaszolunk kérdéseikre. Amennyiben felmerül a fejlesztések, terápiák szükségessége és ezt Intézményünkben kívánják igénybe venni, ennek módjáról és gyakoriságáról részletes tájékoztatást adunk. Kérjük Önöket, hogy ahogyan a vizsgálaton, úgy a megbeszélésen is lehetőség szerint mindkét szülő/gondviselő vegyen részt.

 • 6. Írásos szakvélemény

  A vizsgálatokról részletes szakvéleményt küldünk Önöknek a vizsgálati megbeszélést követően 15 munkanapon belül, postai úton. A komplex vizsgálati véleményünk hivatalos orvosi dokumentumnak felel meg. Emellett ez a dokumentum alapját képezi annak is, hogy az intézményünk által nyújtott pedagógiai szakszolgálati ellátást igénybe vegyék, mint a komplex korai fejlesztés és tanácsadás.

Milyen típusú vizsgálataink vannak?

Pszichiátriai vizsgálatA pszichiátriai fókuszú komplex vizsgálat célja annak megállapítása vagy kizárása, hogy a gyermeknél fennáll-e valamilyen pszichés vagy egyéb, akár organikus vagy genetikai hátterű fejlődési zavar: társas és kommunikációs, tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási, beilleszkedési nehézség. A vizsgálat eredményeként törekszünk a társas, a kommunikációs és nyelvi készségek problémáinak hátterében álló okok pontosítására, ha lehetséges, konkrét diagnózis felállítására, (pl. autizmus spektrum zavar, szociális funkciózavar, figyelem és aktivitás zavara).

A pszichiátriai fókuszú vizsgálat minden esetben gyermekpszichiáter és gyógypedagógus együttes részvételével történik, szükség szerint logopédus és/vagy mozgásterapeuta is csatlakozik.

Neurológiai vizsgálatA neurológiai fókuszú komplex vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a csecsemő-kisgyermek fejlődésében fennáll-e valamilyen fejlődési eltérés, annak van-e neurológiai (idegrendszeri) oka. A vizsgálaton törekszünk a csecsemő-kisgyermek nagy és finommozgásának, hallásának, látásának, gondolkodásának, szociális-kommunikációs készségének megismerésére. Ennek tükrében tudjuk megállapítani az eltérő fejlődést és annak oki hátterét.


A neurológiai fókuszú vizsgálaton gyermekneurológus, gyógypedagógus és mozgásos szakember együttesen vesz részt.

Követéses vizsgálatKövetéses vizsgálatra akkor kerül sor, ha a diagnózis felállítása csak a fejlődés hosszabb távú nyomonkövetésével lehetséges. Ebben az esetben a gyermek és a család több alkalommal találkozik a vizsgálókkal.

Kontroll vizsgálatA gyermek fejlődésmenetének nyomon követése kontrollvizsgálat alkalmával zajlik. Ezt a vizsgálatot kezdeményezheti a szülő, de általában az a gyógypedagógus, aki a gyermek ellátását koordinálja.

A kontrollvizsgálat célja a jelen állapot felmérése, az eddigi fejlődésmenet áttekintése, a fejlesztési irány átgondolása. Amennyiben ez szükséges, a gyermek állapotának és a család szükségleteinek megfelelő gyermekközösség kiválasztására is teszünk javaslatot. A vizsgálat eredményébe a gyermekkel rendszeresen foglalkozó fejlesztő szakemberek megfigyelései, és az Önök eddigi tapasztalatai is beépülnek.

Nyelvi fókuszú vizsgálatNyelvi fókuszú vizsgálatot azokban az esetekben végzünk, mikor a szülők által kitöltött kérdőív és a jelzett panaszok alapján feltételezhetjük, hogy kisgyermeküknél elsősorban nyelvi késés áll fenn, és a többi terület megfelelő ütemben fejlődik. Ezekben az esetekben is fontos a minden területre kiterjedő állapotfelmérés, hogy megtudjuk, mi lehet a „nem beszélés” hátterében, milyen irányú megsegítés, terápia lenne a legmegfelelőbb gyermekük számára.

Kiegészítő nyelvi vizsgálatot azokban az esetekben végzünk, mikor a komplex neurológiai vagy pszichiátriai fókuszú vizsgálatok alkalmával a vizsgáló team, a diagnózis felállításának érdekében pontosabb információt szeretne kapni egy kisgyermek nyelvi fejlődéséről, beszédértéséről.

Evés vizsgálatAz evésvizsgálat elsődleges célja annak feltérképezése, hogy a szülők által huzamosabb ideje tapasztalt evésprobléma milyen összefüggésben van a gyermek fejlődésével. A vizsgálat fókusza egy evéshelyzet megfigyelése, ami a lehetőségekhez mérten az otthoni helyzetekhez hasonló körülmények között, a gyermek számára ismerős eszközökkel történik. Ezek alapján tudjuk megfogalmazni, hogy az evéses helyzetben tapasztaltak eltérnek-e a gyermek fejlődése alapján várhatótól, valamint javaslatokat teszünk a kialakult helyzet megoldása érdekében. Az evésvizsgálaton többféle alapvégzettségű, evésterápiában jártas szakember együttesen vesz részt.

A látásvizsgálat célja, hogy felmérje a gyermekek funkcionális látásteljesítményét, azaz a közeli és távoli látásélességet, kontrasztérzékenységet, színlátást, látóteret, a fényhez való alkalmazkodást, a szemmozgató funkciókat, valamint a látási ingerek idegrendszeri feldolgozását. 

A vizsgálat során sztenderd eszközöket, pedagógiai látásvizsgálatra szolgáló skálákat és megfigyelést alkalmazunk. A vizsgálat (gyógy)pedagógiai fókuszú: arra törekszünk, hogy felmérjük, hogyan használják a gyermekek a látásukat, illetve milyen mértékben tudnak a hétköznapok során a látásunkra támaszkodni a különböző megismerőtevékenységeik során.

Látásvizsgálatra sor kerülhet komplex vizsgálatunk kiegészítéseként, illetve egyéni esetekben önálló vizsgálatként 0-3 éves korú gyermekek számára. A vizsgálatot látássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógusok (tiflopedagógusok) végzik. 

Önök hogyan tudnak felkészülni a vizsgálatra?

 • Önök hogyan tudnak felkészülni a vizsgálatra?2 hónapnál nem régebbi házi gyermekorvosi beutalót,
 • az összes eddigi orvosi papírt, lehetőleg időrendi sorrendben (zárójelentések, különösen a születési zárójelentés, műszeres vizsgálatok dokumentumai, szakorvosi vizsgálatok eredménye, mint pl. az ortopédiai, szemészeti, hallásvizsgálat, stb),
 • pedagógiai véleményeket (amennyiben ilyennel már rendelkeznek, más vizsgáló helyekről: pedagógiai szakszolgálattól, bölcsődéből, más fejlesztőktől).
 • Önök hogyan tudnak felkészülni a vizsgálatra?A vizsgálatunk időtartama két óra, a gyermeküknek szüksége lehet a megszokott kedvenc tárgyára, takarójára, az őt megnyugtató játékra. Ezeket is nyugodtan hozzák magukkal, ha szükség lesz rá, a vizsgálókkal egyeztetni tudnak ennek használatáról.
 • Vizsgáló helyiségünkbe, a gyermekek játékterébe higiénés okokból nem lehet utcai cipőben belépni. Biztosítunk lábzsákot, de előfordulhat, hogy zokniban egyszerűbb lesz belépni ebbe a térbe.
 • A hosszú időtartam miatt célszerű étellel-itallal is készülni. A várótermünkben rendelkezésre áll mikrohullámú sütő, víz- és kávéautomata.
 • Csecsemőkkel érkező családok számára baba-mama szoba áll rendelkezésre a szoptatáshoz
 • Önök hogyan tudnak felkészülni a vizsgálatra?Képeket mellékelünk honlapunkon az épületről, a váró helyiségről, a vizsgáló helyiségeinkről azért, hogy együtt készülhessenek fel erre az új helyzetre.
 • Nagyobb gyermekkel együtt pakolhatják össze a megnyugtató, ismerős tárgyakat, enni és innivalót.
 • Meséljék el neki, hogy sok játék lesz a szobában, amiket megnézhet, kedves nénik fogják várni, együtt fognak játszani vele, miközben anya és apa is végig ott lesznek. 🙂
 • Az alábbi videóban azt mutatjuk be, hogyan zajlik a családokkal történő első találkozás, a diagnosztikus vizsgálat, a Budapesti Korai Fejlesztő Központban a gyermek szemszögéből.

  A felvételen megjelenő szereplőket, szülőket, irodai és vizsgáló munkatársakat a diagnosztikai munkában résztvevő munkatársaink személyesítik meg, akikkel a vizsgálat során más szerepben találkozhatnak majd.

Budapesti Korai Fejlesztő Központ

A vizsgálat helyszíne: 1115 Budapest Bártfai utca 34/A