Skip to content

Czeizel Barbara

gyógypedagógus, intézményigazgató

A Budapesti Korai Fejlesztő Központ intézményvezetője, szakmai igazgatója Czeizel Barbara 1987-ben szerzett gyógypedagógusi diplomát a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán. Ugyanitt 2002-ben gyógypedagógiai rehabilitációs konzulens szakon másoddiplomázott. 2013-ban szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető szakirányú szakképzettséget szerzett a Kaposvári Egyetemen. Emellett speciális kurzusokon ismerte meg a korai fejlesztést érintő nemzetközi kutatások legfrissebb eredményeit (Frőlich tanfolyam – bazális stimuláció, Theo Peters: Alternatív kommunikáció, No Tube: Diagnostic Assessment & Treatment of Early Eating in Infancy and Early Childhood).

 Pályakezdő éveiben egy váci bölcsődében, az integrációt elősegítő gyógypedagógusként dolgozott. Közreműködésével ebben az intézményben az országban az elsők között indult el az ép és sérült gyerekek együttnevelése. Itt alapozta meg gyakorlati tudását, és itt alakult ki benne az a meggyőződés, hogy a korai fejlesztés a gyermekek és családjuk együttes gondozásával valósítható meg igazán. A bölcsődét fenntartó alapítvány – „Együtt az ép gyermekekkel” Alapítvány- kuratóriumi elnöke. 
1992-ben két munkatársával alapította meg a Budapesti Korai Fejlesztő Központot, amely Magyarországon az első korai fejlesztésre létrehozott intézmény. A jelenleg több mint 60 munkatársat foglalkoztató Központot közel 30 éve Czeizel Barbara vezeti. Irányításával folyik a kora gyermekkori diagnosztikai, fejlesztő, terápiás, tanácsadó tevékenység, amely idővel módszertani továbbképző programok megvalósításával is, így az intézmény újabb telephellyel bővült. A pedagógusoknak tartott akkreditált továbbképzések megvalósításában programalkotóként és oktatóként egyaránt részt vesz. Emellett az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Főiskolai Karán óraadó tanár volt, itt a korai fejlesztés komplex módszertanát illetve a korai intervenció lehetőségeit oktatta. 
 
 Czeizel Barbara elkötelezettségét a kora gyermekkori intervenció hazai meghonosításában legjobban talán azzal érzékeltethetjük, hogy az általa vezetett intézmény folyamatos, magas színvonalú működtetése mellett folyamatos szakmapolitikai lobbi tevékenység keretében más civil és állami szolgáltatókkal, szakemberekkel, szülőszervezetekkel igyekszik az ellátórendszer jogszabályi hátterének kialakítására, a jogszabályok végrehajtásának biztosítására. (1993 közoktatási törvény a korai fejlesztésről, 2005. közoktatási törvény a súlyosan halmozottan sérült gyermekek Fejlesztőiskolai oktatásáról, 2011 köznevelési törvény, 15/2013 rendelet pedagógiai szakszolgálatok működéséről). 
 
 Szakmai irányítása alatt számos új ellátási protokoll, szakmai program készült el, melyek segítik az általunk ellátott családok hátrányainak csökkentését. A Budapesti Korai Fejlesztő Központban készült el az angolszász Portage Utazótanári modell, valamint a Sewall Early Educational Development Scale fejlődési skála adaptációja. Kidolgozásra került az autizmussal élő gyermekek nappali ellátást is biztosító csoportjainak modell-programja, valamint intézményvezetőnk kezdeményezésére indult el az első budapesti fejlesztőiskolai osztály 6 éves korukat betöltött súlyosan halmozottan sérült gyermekek, majd gyógypedagógiai óvoda a súlyosan és halmozottan sérült kisgyermekek számára. Egyidejűleg elkészült e két utóbbi ellátási forma modellprogramja is. A Központ kiemelt programként kezeli az eltérő fejlődésmenetű csecsemők és kisgyermekek evésproblémáit is. A kezdetek óta kialakult egy evésvizsgálati és ellátási rendszer, megszületett egy szakmai ajánlás, amely egyben a Központ belső protokollja. Az elmúlt évben a pedagógustovábbképzések mellett, új, az autizmus diagnosztikájában dolgozó orvosoknak és szakorvosoknak szóló, OFTEX-nél akkreditált továbbképzéssel gazdagodott a Központ képzési kínálata.
 
 Az intézmény fenntartója a Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány. A megfelelő szakmai színvonal biztosítása és a dinamikus szakmai fejlesztés az állami támogatások további kiegészítését kívánja meg. E támogatások megszerzésének is ő a motorja. Ilyen módon nemcsak az intézmény alapításának, hanem fönnmaradásának és fejlődésének is legfőbb személyes részese. 2010-ben Pannon példakép díjat kapott, 2014-ben az Ashoka senior tagjává választotta, 2015-ben pedig elnyerte a rangos állami kitüntetést, a Pro Familiis díjat, 2019-ben megkapta a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét. 2016-18 között a kora gyermekkori intervencióért felelős miniszteri biztosként is dolgozott.
 

Előadások