Skip to content

Autizmus-specifikus komplex korai intervenció – elméleti és gyakorlati alapismeretek

CÉLCSOPORT

Az autista gyermekekkel és családjaikkal foglalkozó szakemberek a probléma jellegéből adódóan az átlagosnál is nagyobb kihívások előtt állnak. A legkorábbi életkorban olyan élet eseményekben kell segítséget nyújtani a családoknak, mint a gyermekük problémájának a felismerése, a diagnózissal való szembesülés.

A továbbképzés azoknak a szakembereknek szól, akik a korai életkorban találkoznak a családokkal és még nem rendelkeznek autizmus alapismeretekkel, vagy van alapismeretük, de még nincsen gyakorlati tapasztalatuk a 2-6 éves életkor kihívásaival kapcsolatban.

A KÉPZÉS CÉLJA

A tanfolyam részletesen tárgyalja a világ megértését segítő személyi és tárgyi környezet akadálymentesítését, nagy hangsúlyt fektetve az életkor megismerési sajátosságára, a játékra. Rengeteg gyakorlati ötletet nyújt ahhoz, hogy képesek legyenek a szülőknek segíteni a gyermekükkel való közös játékban, valamint abban, hogy gyermekük más gyermekkel is kapcsolatba tudjon kerülni.
A képzés segíteni kíván az alvás, az étkezés, a szobatisztaság és az önellátás során felmerülő nehézségekben is.

Képzés

pzési program megnevezése: Autizmus-specifikus komplex korai intervenció – elméleti és gyakorlati alapismeretek
A pedagógus-továbbképzési program alapítási engedélyének nyilvántartási száma: 575/67/2017
A tanfolyam pedagógusok részére a 277/1997. (XII.22.) számú Kormányrendeletben foglaltak szerint elszámolhatók, amennyiben a pedagógus munkáltatója a továbbképzést a rendeletben meghatározottak szerint elfogadja.

Az autista gyermekek és családjaikkal foglakozó szakemberek a probléma jellegéből adódóan az átlagosnál is nagyobb kihívások előtt állnak. A legkorábbi életkorban olyan élet eseményekben kell segítséget nyújtani a családoknak, mint a gyermekük problémájának a felismerése, megfogalmazása, majd a diagnózisra várás időszaka, illetve végül a diagnózissal való szembesülés. Az autista gyermekek korai, komplex segítésének a része, hogy a szülők minél jobban megértsék gyermekük problémáját, azok hátterét és a lehetséges beavatkozási, megoldási módszereket.
 
Célunk, hogy olyan alapszintű elméleti és gyakorlati képzést nyújtsunk autizmussal élő gyermekeket ellátó pedagógusok számára, melyek birtokában növekszik e szakterülettel kapcsolatos kompetenciájuk, elfogadják és ismerik az autizmussal élő gyermek eltérő, speciális szükségleteit, és képesek lesznek nevelő-fejlesztő munkájukat ennek megfelelően, és egyénre szabott módon adaptálni.  A továbbképzéssel várhatóan tovább bővíthető a szakszerű segítséget nyújtó, befogadó pedagógiai intézmények száma, ezzel növelve az autizmussal élő gyerekek esélyét arra, hogy – folyamatos és sérülés-specifikus ellátást kapva – egyenlő eséllyel vehessenek részt a közoktatásban, képességeiket kibontakoztathassák és mind a gyermekek, mind pedig családjaik életminősége javuljon.
 
A továbbképzés azoknak a szakembereknek, elsősorban gyógypedagógusoknak, konduktoroknak, fejlesztő pedagógusoknak, pszichológusoknak szól, akik a korai életkorban találkoznak a családokkal és még nem rendelkeznek autizmus alapismeretekkel vagy már van autizmus alapismeretük, de nincsen gyakorlati tapasztalatuk a korai életkor kihívásaival. A továbbképzés kifejezetten a korai életkorú (2-7 éves) autizmussal élő gyermekek és családjaik segítését célozza meg. Részletesen tárgyalja a világ megértését segítő személyi és tárgyi környezet akadálymentesítését, különösen nagy hangsúlyt fektet az életkor megismerési sajátosságára, a játékra. Rengeteg gyakorlati ötlettel segíti a résztvevő szakembereket abban, hogy hogyan tudnak majd a szülőnek segíteni abban, hogy a gyermekükkel játszani tudjanak, és hogy a gyermek más gyermekkel is kapcsolatba tudjon kerülni.
 
A képzés gyakorlati ismeretekkel kívánja segíteni az alvás, az étkezés, a szobatisztaság és az önellátás során felmerülő nehézségeket.

A képzési program óraszáma: 60 óra

A képzésen való részvételhez előírt feltételek

 1. Főiskolai/egyetemi iskolai végzettség: óvodapedagógus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, pszichológus, szociálpedagógus, logopédus, konduktor szakképzettség

A megszerezhető képesítés

Az akkreditált pedagógus továbbképzés sikeres elvégzését igazoló TANÚSÍTVÁNY

A tanúsítvány alapján a tanfolyam pedagógusok és/vagy nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók részére a 277/1997. (XII.22.) számú Kormányrendeletben foglaltak szerint elszámolható.

Képzés

A képzés összefoglaló jellegű tematikája

 • Bevezetés. A szakmai gondolkodás fázisai, a kérdésfelvetések. Diagnosztikai anyagok értelmezése, pedagógiai jellemzések. A tipikus fejlődésről az ASZ tükrében. Szerződéskötés, találkozás a családdal
 • Autizmus spektrum zavar – elméleti alapok. Autizmus a mindennapi gyakorlatban
 • Autizmus-specifikus korai intervenció – alapok. A korai intervenció szereplői, akadálymentesítés – a szereplők szükségleteinek a feltérképezése
 • A korai intervenciós megközelítések szemléleti alapjai, különbségei.
 • A szociális kommunikáció fejlesztésének elméleti és gyakorlati alapjai. A játék, mint eszköz a korai életkorban
 • Szociális kommunikáció fejlesztésének gyakorlati megközelítése a terápiában
 • A kommunikáció fejlesztése
 • Önkiszolgálás, önellátás a gyakorlatban
 • Viselkedésproblémák megközelítése, kezelésének módjai
 • Gyógypedagógiai kihívások és feladatok az autista gyerekek korai intervenciójában
 • Team a gyerek körül
 • A képzésen elsajátított tudás alkalmazása a gyakorlatban, a kölcsönös támogatás módszertana, szakmai tanulságok

A továbbképzés teljesítésének formai és tartalmi követelményei

Írásbeli vizsga: A képzés lezárását követő 30 naptári napon belül egy 5-7 oldalas esetismertetés készítése megadott szempontok alapján, mely felöleli egy adott gyermek bemutatását, képességeinek, készségeinek pontosabb megismertetését, konkrét nevelési (fejlesztési) célok kitűzését, nevelési, megsegítési stratégiák kidolgozását.

A vizsga

Szóbeli vizsga: Az írásbeli dolgozat leadását követő 30 napon belül a szóbeli vizsga tárgya az esetismertetés értékelése, illetve védése.

Értékelési szempontok  
A gyermek jellemzésében mennyiben fogalmazódnak meg a specifikus ás általános nehézségek, az erősségek és gyengeségek. A kitűzött nevelési, fejlesztési célok összhangban vannak-e a jellemzésben leírtakkal és a környezeti feltételekkel. A stratégiák kidolgozása tükrözi-e a megszerzett elméleti tudást, a megoldási stratégiák összhangban vannak-e a gyermek adottságaival, erősségeivel, gyengeségeivel és a környezeti feltételekkel, ismeri-e a hallgató a további segítségkérés lehetőségeit, forrásait. A minősítés fokozatai: megfelelt, jól megfelelt, kiválóan megfelelt. Képzési tanúsítványt csak azon résztvevő számára adhatunk ki, aki eleget tesz a formai követelményeknek és a képzés minimum 90% – án jelen volt.
 
A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége nincs.

A program sikeres elvégzéséért a pedagógusok és/vagy nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozó felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők a 277/1997. (XII.22.) számú Kormányrendeletben előírt tanúsítvány kapnak, amivel igazolják, hogy 60 tanórai foglalkozásban pedagógus-továbbképzésen vettek részt.

A sikertelen teljesítés következményei
„Nem felelt meg” minősítés esetén egyszer megismételhető az írásbeli dolgozat elkészítése.
A javítóvizsga költségeit – 5000 FT-ot – a résztvevőt terhelik, és azt a javítóvizsgára való jelentkezéskor köteles a vizsgát szervező részére egy összegben megfizetni.

A programból való kimaradás, illetve visszalépés jogkövetkezményei
A befizetett képzési díj visszatérítésére nincs mód, továbbá Résztvevő vizsgára nem bocsátható, a képzés elvégzéséről tanúsítványt nem kaphat.

szeptember 2021

2021cs02szept(szept 2)00:00p15okt(okt 15)00:00Autizmus-specifikus komplex korai intervenció – elméleti és gyakorlati alapismeretek(szeptember 2) 00:00 – (október 15) 00:00 Budapesti Korai Fejlesztő Központ és EGYMI. – Budai ház, 1115 Budapest, Bártfai utca 34/aEsemény típusa:Autizmus-specifikus komplex korai intervenció – elméleti és gyakorlati alapismeretek

január 2022

2022cs13jan(jan 13)00:00szo19febr(febr 19)00:00Autizmus-specifikus komplex korai intervenció – elméleti és gyakorlati alapismeretek(január 13) 00:00 – (február 19) 00:00 Budapesti Korai Fejlesztő Központ és EGYMI. – Budai ház, 1115 Budapest, Bártfai utca 34/aEsemény típusa:Autizmus-specifikus komplex korai intervenció – elméleti és gyakorlati alapismeretek

Képzés helyszíne

Budapesti Korai Fejlesztő Központ és EGYMI.
1115 Budapest, Bártfai utca 34/a

A képzés szakmai felelőse

Dévai Zita, Mózes Eszter, Simó Judit, Rácz Zsuzsanna (A képzés szakmai felelőse), Szabó Mariann

A képzési program óraszáma

60 óra

Képzés díja: 95,000 Ft/fő

Ez az összeg tartalmazza az oktatás, vizsgáztatás és a helyszín költségeit, a képzési anyagokat

A Budapesti Korai Fejlesztő Központ COVID-19 járvány kapcsán bevezetett intézkedései

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tanévet személyes kapcsolattartás formájában kezdjük meg, és amennyiben a járványhelyzet nem kívánja ennek újragondolását, a megszokott menetrendben, fokozott járványügyi intézkedések mellett folytatjuk. Az alábbi intézkedéseket az Önök és családjuk, valamint munkatársaink biztonsága érdekében hoztuk. A részletes tájékoztató letölthető a honlapról.
X