Skip to content

BKFK-SEED Fejlődési Skála - Budapesti Korai Fejlesztő Központ által átdolgozott vizsgáló eljárása 0-4 éves korig

CÉLCSOPORT

Ha tudni szeretné, hogy a gyermek játéka milyen összefüggésben van a fejlettségi szintjével, ha érdekli, hogy a vizsgált gyermek ki is valójában a számok mögött, és hogyan fogjon hozzá a fejlesztéséhez, vagy elakadt, és nem látja pontosan, miért nem sikeres a kijelölt út, akkor Önnek szól képzésünk! Sok-sok állapotmegismeréssel és fejlesztéssel foglalkozó szakember fejében megszülettek már ezek a kérdések. A képzést a 0-4 éves korosztály fejlődési diagnosztikájával foglalkozó, és/vagy fejlesztésével foglalkozó gyakorló gyógypedagógusok, gyógytornászok, konduktorok logopédusok, pszichológusok számára indítjuk elsősorban.

A KÉPZÉS CÉLJA

A BKFK-SEED Fejlődési Skála közel 30 éves vizsgálati tapasztalat alapján átdolgozott, a diagnosztikai munkát és a fejlesztő foglalkozások megtervezését is egyaránt támogató vizsgáló eljárás. A képzésen elsajátított Skála a gyermekek legfőbb tevékenységéből, a játékból kiindulva térképezi fel a képességek egyéni struktúráját, segítve ezzel a tervezés és a fejlesztő folyamat megvalósítását. A Skálán kívül ehhez Módszertani kézikönyv, Profil lapok és a teljes eszköztár megvásárlásának lehetőségét kínáljuk.

pzési program megnevezése: BKFK-SEED Fejlődési Skála – a Sewal Early Educational Development Scale Budapesti Korai Fejlesztő Központ munkatársai által átdolgozott vizsgáló eljárása (0-4 éves korig)
A pedagógus-továbbképzési program alapítási engedélyének nyilvántartási száma: 9/7/2023

A képzést a  0-4 éves korosztály fejlődési diagnosztikájával foglalkozó, és/vagy fejlesztésével foglalkozó gyakorló gyógypedagógusok, gyógytornászok, konduktorok logopédusok, pszichológusok számára indítjuk elsősorban. A korai életkorban széles körben használt, a pszichomotoros fejlődés egyes területeire koncentráló skála. Elsajátítását ajánljuk a 0-4 éves gyerekekkel foglakozó gyógypedagógusok és pszichológusok számára.

 

A képzési program óraszáma: 30 óra

A képzésen való részvételhez előírt feltételek

 1. Iskolai végzettség: Olyan, legalább főiskolai szintű végzettség, amely 0-4 éves korú gyermekek ellátására, nevelésére, oktatására ad képesítést. Gyógypedagógus (bármely szakos), pszichológus, gyógytornász, konduktor, logopédus szak valamelyike szükséges.

 2. Megelőző szakmai gyakorlat: eltérő fejlődésű és/vagy viselkedésű gyermekek korai intervenciójában, ellátásában eltöltött minimum 2 éves gyakorlati tapasztalat. Ezt papír alapú igazolással kérjük alátámasztani.

 3. Egyéb jelentkezési feltétel még (ha nincs meg az előző két feltétel): a Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány (1146 Bp., Csantavér köz 9-11.) által alapított és indított “A kora gyermekkori intervenció elmélete és gyakorlata” c. 120 órás akkreditált tanfolyam (indítási engedély száma: OM 298/3/2006), vagy annak “Családközpontú kora gyermekkori intervenció elmélete és gyakorlata” címmel (nyílvántartási száma:100 004/276/2011)  megújított tanfolyamának elvégzését igazoló tanúsítvány benyújtása.

A megszerezhető képesítés

Az akkreditált pedagógus továbbképzés sikeres elvégzését igazoló TANÚSÍTVÁNY.

Képzés

A képzés összefoglaló jellegű tematikája

 • A SEED Fejlődési Skála elméleti alapjai
 • A SEED Fejlődési Skála általános ismertetése. Eredete, felépítése, elemei, használati validitása
 • A csecsemő és kisgyermek viselkedésének és játéktevékenységének megfigyelési szempontjai, annak eszközei, értékelése a fejlődési vizsgálat keretein belül
 • A SEED Fejlődési Skála részterületeinek részletes feldolgozása: adaptív-gondolkodói terület, finommozgás, beszéd- és nyelvfejlődés (befogadó és kifejező nyelvi készség), önellátás (táplálkozás, öltözködés, tisztálkodás). területek összefüggéseire való rávilágítás.
 •  A SEED Fejlődési Skála alkalmazása a gyakorlatban
 • A SEED Fejlődési Skála tipikus fejlődésmenetű gyermekekkel történő gyakorlati alkalmazásáról készített felvételek és esetismertetések megbeszélése
 • A SEED Fejlődési Skála alkalmazása eltérő fejlődésmenetű kisgyermek esetében
 • A SEED Fejlődési Skála eltérő fejlődésmenetű gyermekkel történő gyakorlati alkalmazásáról készített felvételek és esetismertetések

A továbbképzés teljesítésének formai és tartalmi követelményei

A képzés időtartama 30 óra. 18 órában a résztvevők elméleti ismeretátadás, gyakorlatias videó-elemzések, valamint interaktív munka keretében sajátítják el a képzés által kínált elméleti alapismereteket.

Az elméleti alapismeretek gyakorlatban történő alkalmazását a gyakorlati órákon és a 30 órás képzésen kívül otthon végzett feladatokon keresztül sajátíthatják el a résztvevők.

Erre épül rá a 2×6 tanórás gyakorlati óra és az ehhez kapcsolódó otthon végzet feladatok végrehajtása, amik sorá a vizsga, amely a 30 órás képzés két utolsó gyakorlati napján zajlik le. Ebből kifolyólag összesen 4 alkalommal szükséges a Budapesti Korai Fejlesztő Központban részt venni a tanfolyamon.

A vizsga

Szóbeli vizsga: a résztvevő elsajátítja a SEED Fejlődési Skála  gyakorlati alkalmazását a tipikusan fejlődő és az eltérő fejlődésű kisgyermekek esetében.
 

A képzés része továbbá

Egy 0-4 éves korú gyermek pszichomotoros fejlettségének felmérése a SEED Fejlődési Skála eszközeinek és szempontrendszerének segítségével (nem kontaktóra keretében végzett gyakorlati munka során), és ennek bemutatása (kiscsoportos gyakorlati munka során) video/dvd felvétellel támogatva.
 

Írásbeli vizsga:

A vizsgálati dokumentáció megfelelő elkészítése: a vizsgálati jegyzőkönyv, a pszichomotoros fejlettség vizsgálatának részletes eredménye, összefoglaló vélemény és javaslat megfogalmazása.
 

Értékelési szempontok:

mind a szóbeli, mind az írásbeli vizsga tekintetében: a vizsgáló eljárás elemeinek és módszerének szakszerű, a gyermek állapotához adaptált használata legyen megfigyelhető, a vizsgálati eredmények megfogalmazása tükrözze a gyermeki fejlődésre, fejlettségre vonatkozó komplex szemléletet, a fejlesztési/terápiás javaslatban tetten érhető legyen a szakmailag megalapozott döntés mellett a család igényeinek, és a helyi lehetőségek figyelembe vétele is.
 

Képzési tanúsítványt csak azon résztvevő számára adhatunk ki, aki eleget tesz a formai követelményeknek:

Az ismeretek interiorizálásáról és gyakorlati felhasználásáról a képzésen résztvevők szóbeli vizsga (vizsgálati esetbemutatás, elemzés), írásbeli feladatok (vizsgálati jegyzőkönyv, vizsgálati vélemény és javaslat) elkészítésével adnak számot. Értékelési szempontok mind a szóbeli, mind az írásbeli vizsga tekintetében: a vizsgáló eljárás elemeinek és módszerének szakszerű, a gyermek állapotához adaptált használata legyen megfigyelhető, a vizsgálati eredmények megfogalmazása tükrözze a gyermeki fejlődésre, fejlettségre vonatkozó komplex szemléletet, a fejlesztési/terápiás javaslatban tetten érhető legyen a szakmailag megalapozott döntés mellett a család igényeinek, és a helyi lehetőségek figyelembe vétele is.
 
A tanúsítvány kiadásának feltétele az elméleti előadásokon való megfelelő számú, aktív részvétel, valamint az otthon végzendő feladatok megfelelő színvonalú elkészítése, a szóbeli vizsga teljesítése.
 

A tanúsítványon szerepelni kell a következő minősítés valamelyikének:
megfelelt, jól megfelelt, kiválóan megfelelt.

SEED Skálával történő vizsgálathoz SEED eszköztár használata szükséges.

Jelezzük, hogy a ’SEED vizsgálati módszer’ nem alkalmazható a SEED vizsgálati készlet/eszköztár nélkül. A képzést sem lehetséges nélküle elvégezni. A ’SEED vizsgáló készlet’ nem jár a tanfolyami résztvevőknek automatikusan. Nem kötelező megvásárolni, ha a résztvevő rendelkezik ilyen készlettel vagy összeállítja magának.

Intézményünknél lehet kölcsönözni  a képzés idejére 8000 Ft+ÁFA/hét (+ 15.000 Ft kaució) vagy megvásárolható 130.000 Ft + ÁFA = 165.100 Ft –ért. 

Bármelyik esetben ezt 3-4 héttel előtte kérjük jelezni, hogy összetudjuk időben állítani a készletet, ami egy 143 elemből álló felmérő eszköztár. Több elemét csak KERMI engedéllyel rendelkező játéküzemben tudjuk legyártatni.
Egy jelentős részét mi állítjuk elő.

Ezt nem kötelező megvásárolni vagy kölcsönözni, de nélküle a felmérő vizsgálati módszer nem alkalmazható és a tanfolyam se végezhető el nélküle.

május 2024

2024p03máj(máj 3)00:00p14jún(jún 14)00:00BKFK SEED Fejlődési Skála – a Sewal Early Educational Development Scale Budapesti Korai Fejlesztő Központ munkatársai által átdolgozott vizsgáló eljárása (0-4 éves korig)kevés hely

Képzés helyszíne

Budapesti Korai Fejlesztő Központ és EGYMI.
1115 Budapest, Bártfai utca 34/a

A képzés óratartói

Hajtó Krisztina, Udvardi Gabriella, Hatvani Dorottya, Tóth Anikó (a képzés szakmai felelőse)

A képzési program óraszáma

30 óra

Tervezett időpont

2024. május 3. - 2024. június 4.

Jelentkezési határidő

2023. árpilis 26.

Képzés díja: 85,000 Ft/fő

Ez az összeg tartalmazza az oktatás, a képzési anyagok, a vizsgáztatás és a helyszín költségeit.