Jelenleg futó projektjeink

Szakmaközi együttműködés hiányterülete a hazai korai megsegítésben - evésterápia különböző eredetű étkezési zavarokkal küzdő fogyatékos gyermekek ellátásában
Norvég Civil Támogatási Alap finanszírozásában

2014 végén intézményünk sikeres pályázatot nyújtott be a Norvég Civil Támogatási Alap harmadik, és egyben utolsó felhívására. A pályázatban egy olyan komplex program megvalósítását céloztuk, mely a kora gyermekkori intervenció egy hiányterületére, a különböző eredetű evészavarokkal küzdő gyermekek ellátására koncentrál. A projektidőszak 2015 márciusától 14 hónapon át tart.
A projekt alapvető célja egy szakma- és szektorközi együttműködésen alapuló ellátási protokoll létrehozása és hosszú távon való működtetése, mely az étkezési zavarokkal küzdő kisgyermekek és családjaik számára nyújt ellátást a Budapesti Korai Fejlesztő Központban, és a létrejövő modell alapján bárhol az országban. Célcsoportja továbbá a korai gyermekellátásban dolgozó szakemberek, akik számára az alapképzések tematikájából hiányzó evésterápiás továbbképzést hozunk létre és indítunk három régióban. A projekt tapasztalatait szakmai fórumokon ismertetjük, és elindítjuk a szülők és a szakemberek tájékoztatását egyaránt felvállaló dinamikus evésterápiás honlapot. Szülőszervezetek intenzív bevonása folyamatos megerősítést ad a célcsoport igényeinek szem előtt tartásához mind a regionális képzések, mind a honlap létrehozásában. Az általuk toborzott szülőcsoportok számára tematikus evésterápiás workshopokat tartunk. Az egészségügyi és oktatási szakemberek és szülők együttműködéséből kialakuló modell alapján bekerülhet az evésterápia az szakellátásba, a probléma megjelenhet a graduális képzésekben, ezáltal támogatva az ember legalapvetőbb szükségletének kielégítését különböző fogyatékosságok esetén is.

A projekt mérföldkövei:

2015 március-2016 április:
a program végrehajtásán 12-15 tagú multidiszciplináris team dolgozik gyermek-neurológus, gyermek-rehabilitációs szakorvos, gasztroenterológus, gyógypedagógusok (koraszülötteket, halmozottan sérült, érzékszervi sérült gyerekeket ellátók), gyógytornászok, logopédusok, gyermek-szakpszichológus részvételével
2015 március-2016 április:
Zajlik a családok ellátása az evészavarok területén is. Kialakulnak az evésvizsgálat módszerei, és véglegesednek a különböző ellátási formák a tanácsadástól az egyéni és csoportos evésterápiáig. Ez a gyakorlatszerzés nyújt alapot a munkatársainknak az elmélet oktatásához.
2015 március-2016 április:
Intenzív együttműködés a projektben részvevő szülőszervezetekkel (RIROSZ, Lépjünk hogy léphessenek, KORE) a projekt minden fázisában.
2015 április 16-18.
A team számára egy 3 napos konzultációval kiegészített képzést tart a klinikai háttérrel rendelkező Notube. A képzés a jógyakorlat megismerésére, és annak jövőbeni adaptálására irányul
2015 december 1.
Elkészül a Budapesti Korai Fejlesztő Központ evésterápás protokollja (1.51 MB), mely szakmai ajánlásként kerül terjesztésre.
2016 január 9., január 30.
Megrendezésre kerül több tematikus szülői workshop, melyen az evészavarok pszichológiai hátterétől kezdve a különböző problémák megismerésén át a terápiás lehetőségek bemutatásáig több téma érintésre került. Lehetség nyílt továbbá a szakemberekkel való konzultációra is.
2016 február 24-27
JólEnni, Etetési és evészavarok komplex korai terápájának elméleti elméleti és gyakorlati alapjai akkreditált képzés megtartása Szegeden
2016 március 30- április 2.
JólEnni, Etetési és evészavarok komplex korai terápájának elméleti elméleti és gyakorlati alapjai akkreditált képzés megtartása Nyíregyházán
2016 április 14-17
JólEnni, Etetési és evészavarok komplex korai terápájának elméleti elméleti és gyakorlati alapjai akkreditált képzés megtartása Zalaegerszegen
2016. március
Elindul a projekt keretében létrehozott evésterápiás honlap a www.jolenni.hu

A projektben jelentős hangsúlyt kap az elért eredmények terjesztése is, melyre a készülő honlap mellett a projekt Facebook oldalán is lehetőséget teremtünk. A teljes projekt (az ellátási protokoll, a szakmai továbbképzések, a szülői workshopok, az evésterápiás honlap) eredményeit szakmai körökben, egyéb képzéseinken, konferenciákon mutatjuk be, továbbá szakmai lapokban publikáljuk. 

Legfőbb partnereink, támogatóink:
Norvég Civil Támogatási Alap
Koraszülöttekért Közhasznú Egyesület
Ritka Betegségek országos Szövetsége
Lépjünk, hogy léphessenek
Nutricia - Numil Kft
Fresenius Kft.