- Oktatási Minisztérium által akkreditált 30 órás képzéseink

JóLenni, etetési és evészavarok komplex korai terápiájának elméleti és gyakorlati alapjai
SEED Fejlődési Skála - Sewall Early Educational Develpment Scale Budapesti Korai Fejlesztő Központ által átdolgozott vizsgáló eljárása 0-4 éves korig
Utazótanári program elmélete és gyakorlata gyógypedagógusok számára az eltérő fejlődésű gyerekek otthoni fejlesztéséhez a Portage-modell alapján
JóLenni, etetési és evészavarok komplex korai terápiájának elméleti és gyakorlati alapjai
  • Pedagógus továbbképzési program
  • Az egészségügyi szakdolgozók részére szabadon választható elméleti továbbképzés is egyben.
CÉLCSOPORT: Megkésett, eltérő fejlődésmenetű, illetve fogyatékos gyermekeket vizsgáló, illetve ellátó intézményekben dolgozó szakemberek,
kiemelten a 0-5 éves kisgyermekek korai diagnosztikájával és fejlesztésével foglalkozó gyakorló gyógypedagógusok, mozgásfejlesztő szakemberek (gyógytornász, konduktor, szomatopedagóus)
és a pedagógiai munkát segítő szakemberek (gyermekorvos, gyermek szakorvosok, pszichológus), óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek, illetve még gyermekápolók, deitetikusok, védőnők.
Ez a tanfolyamunk az egészségügyi szakdolgozók számára szabadon választható elméleti továbbképzés is egyben.
A képzést azon szakemberek részére szervezzük, akik megkésett, eltérő fejlődésmenetű, illetve fogyatékos gyermekeket vizsgáló,
illetve ellátó intézményekben dolgoznak, és kiemelten a 0-5 éves korú kisgyermekek korai diagnosztikájával és fejlesztésével foglalkoznak az érintett családok partner szintű bevonásával.
A program célja, hogy a különféle problémákkal született, megkésett fejlődésű, fogyatékos kisgyermekek étkezési zavarainak területén átadjuk azt a diagnosztikai és ellátási ajánlását regionális teamek számára,
melyet az egészségügyi és oktatási ágazat szakembereinek szoros együttműködésben, azonos szemléletbeli alapokra helyezve alakítottunk ki. (Autizmussal élő gyermekek evés zavarára nem terjed ki a tanfolyam tematikája).
A képzés anyagának feldolgozása változatos formában történik, előadások, gyakorlatok, megfigyelés, esetismertetések,
filmrészletek bemutatása és elemzése, irányított, célzott beszélgetések, interaktív előadások és önálló feladatvégzés segítségével.
Szakmai felelős: Lengyel Anna, perinatális tanácsadó
Emberi Erőforrás Minisztérium engedélyszáma: 107/24/2016
Tervezett időpontok
I. képzés: 2019. november 13-16. (szerda-szombat)
II. képzés: 2020. március 4-7. (szerda-szombat)   
Jelentkezési határidő:  2019. október 21.9:00 (I. képzés), illetve 2020. február 10. 9:00 (II. képzés). Jelentkezés Szőnyi Dóránál, Tel: (06-1) 363-02-70, email: oktatas.korai@koraifejleszto.hu
Képzés díja: 70,000 Ft/fő
Jelentkezési lap (I. képzés) (515.50 KB)
Jelentkezési lap (II. képzés) (515.00 KB)
Eseménynaptár
SEED Fejlődési Skála - Sewall Early Educational Develpment Scale Budapesti Korai Fejlesztő Központ által átdolgozott vizsgáló eljárása 0-4 éves korig
A képzést a 0-4 éves korosztály fejlődési diagnosztikájával foglalkozó, és/vagy fejlesztésével foglalkozó gyakorló gyógypedagógusok, gyógytornászok, konduktorok logopédusok, pszichológusok számára indítjuk elsősorban.
A korai életkorban széles körben használt, a pszichomotoros fejlődés egyes területeire koncentráló skála.
Elsajátítását ajánljuk a 0-4 éves gyerekekkel foglakozó gyógypedagógusok és pszichológusok számára.
SEED Fejlődési Skála néven a gyakorlatban elismert, és használt vizsgáló eszköz, mely eredményeit tekintve a nemzetközi standardokkal rendelkező vizsgáló eljárások (Pl. Bayley II. Fejlődési Skála) mért eredményeivel korrelál. Irányultságát tekintve olyan mérőeszköz, mely szemléletével fejlesztésorientált, vagyis az időben történő korai fejlesztést, a csecsemőkori, kisgyermekkori fejlődés optimális támogatásának megkezdését teszi lehetővé. Képzésünk a hiánypótlást szem előtt tartva igyekszik a gyakorlati munkát támogatni a vizsgáló eljárás átadásával azon szakemberek számára, akiknek feladata a 0-4 éves korú gyermekek fejlődési vizsgálata és szükség esetén a korai fejlesztés területeinek meghatározása a kora gyermekkori intervenció folyamatában. Ezért a tanfolyam olyan szakemberek számára érthető és hasznos, akiknek már van némi szakmai gyakorlata 5 év alatti kisgyermekek fejlesztése terén.
Szakmai felelős: Tóth Anikó, gyógypedagógus
Emberi Erőforrás Minisztérium engedélyszáma: 9/28/2018
Tervezett időpontok: 
I. képzés:2019. december 16-17. hétfő-kedd (elmélet) illetve 2020. január 10. péntek és január 31. (gyakorlat)
II. képzés: 2020. március 30-31. hétfő-kedd (elmélet) illetve 2020. április 17. péntek és május 8. péntek (gyakorlat)
III. képzés: 2020. május 11-12. hétfő-kedd (elmélet) illetve 2020. május 29. péntek és június 12. péntek (gyakorlat)
Jelentkezési határidő: 2019. november 18. 9:00 (I. képzés); 2020. március 2. 9:00 (II. képzés); 2020. április 13. 9:00 (III. képzés). Jelentkezés Szőnyi Dóránál, Tel: (06-1) 363-02-70, email: oktatas.korai@koraifejleszto.hu
Képzés díja: 70,000 Ft/fő
Jelentkezési lap (I. képzés) (519.00 KB)
Jelentkezési lap (II. képzés) (518.50 KB)
Jelentkezési lap (III. képzés) (518.50 KB)
Eseménynaptár
Utazótanári program elmélete és gyakorlata gyógypedagógusok számára az eltérő fejlődésű gyerekek otthoni fejlesztéséhez a Portage-modell alapján

A tanfolyam célja a Budapesti Korai Fejlesztő Központ által Angliából adaptált Portage - modell ismereteinek és tapasztalatainak átadása, melyet a kora gyermekkori intervenció területén dolgozó, a családokhoz kijáró utazótanárok (gyógypedagógusok) a mindennapi munkájuk során gyakorlati segítségként használhatnak. A tanfolyam időtartama alatt elsőként rövid elméleti bevezetést tartunk az angliai alapmodellről és annak a korai intervenció szemléletébe illesztéséről. Ezt követően a hallgatók részletes gyakorlati útmutatót kapnak az eszköz használatához a fejlődés valamennyi területét érintően. Az ismeretek elsajátítását segítjük azzal is, hogy a Központ dolgozói által már kipróbált modell tapasztalatait esetbemutatásokkal demonstráljuk, valamint a résztvevőknek lehetőségük nyílik saját élményű feldolgozással elmélyíteni tudásukat.
A modell tapasztalataink szerint a gyakorlati munkában jól használható eszköz az utazó gyógypedagógus és a család számára is, ezért a modell kézikönyvét és a hozzá tartozó feladatkártyákat is megkapják a tanfolyamot elvégző hallgatók.
Szakmai felelős: Tóth Anikó
Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott egedély száma: 47793/13/2014
Tervezett időpontok: 2019. október 4-5. és 11-12. (péntek és szombat)
Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 16. 9:00. Jelentkezés Szőnyi Dóránál, Tel: (06-1) 363-02-70, email: oktatas.korai@koraifejleszto.hu 
Képzés díja: 70,000 Ft/fő, kihelyezett képzésként 80,000 Ft/fő
Jelentkezési lap (517.50 KB)
Eseménynaptár